این سایت مربوط به مرکز ورزش تنیس برای معلولین می‌باشد. اگر چه تنیس معلولین قبلاً نیز در نقاط مختلف دنیا به چشم می‌خورد اما توسعه و گسترش سطح این ورزش در واقع از سال ۱۹۷۶ آغاز گردید. این سـایت به ارائه‌ی اخبار در سطح ملی و به‌طور کلی جهانی در خصوص این فعالیت ورزشی می‌پردازد و هدف اصلی این مرکز کمک به کشورها در جهت تأسیس مراکز و طراحی برنامه‌های متعدد تنیس معلولین می‌باشد. این مؤسسه مسئول ارائه‌ی قوانین حاکم در ورزش تنیس که شامل: مشخصات فنی محوطه‌ی بازی و تجهیزات مورد نیاز در این ورزش می‌باشد است هم‌چنین شما می‌توانید کلیه‌ی اطلاعات مربوط به مسابقه‌های این رشته را در سایت فوق‌الذکر مشاهده نمایید.