در پایگاه هنری اجتماعی پیرنگ به جدیدترین اخبار مربوط به شاخه های مرتبط با هنر به ویژه سینما به صورت لحظه به لحظه دسترسی خواهید داشت. این سایت به صورت تخصصی یادداشت های سینمایی را منتشر نموده و مطالبی ناب و بسیار خاص از هنر را برای مخاطبان خود انعکاس می دهد.