این شبکه مربوط به کالج wheelock در Boston می‌باشد که مطالعات و تحقیقات دقیقی در زمینه‌ی نهنگ‌ها و موجودات دریایی به انجام می‌رساند.