پایگاه اطلاع رسانی پرستار و پرستاری بزرگترین پایگاه اطلاع رسانی پرستاری و سلامت و با بیش از 6100 مطلب متنوع از اخبار و مقالات و همچنین بزرگترین کتابخانه الکترونیک در زمینه پرستاری و سلامت را دارا می باشد