کارا کتاب اولین فروشگاه تخصصی کتاب نایاب و قدیمی در ایران.مرکز خرید و فروش کتب قدیمی