سوپرجاذب آکوازورب فرانسه سوپرجاذبی بر پایه پتاسیم با قدرت جذب 200 تا 500 برابر وزن خودش بوده که دارای گواهینامه های ایزو9001 کیفیت و ایزو 14001 محیط زیست اروپا و گواهینامه seveso2 ایتالیا و فاقد هیچ گونه سمیت در خاک می باشد. آکوازورب تولید شرکت snf فرانسه بوده که این شرکت تامین کننده 70 درصد سوپر جاذبهای مصرفی در دنیا می باشد.سوپر جاذب آکوازورب مصرف آب کشاورزی را به نصف کاهش میدهد و امکان کشت در ارضی شیبدار را بصورت دیم میسر میکند.آکوازورب علاوه بر کاهش مصرف آب، مصرف کودها را بهینه نموده و تهویه خاک را بهبود میدهد و همواره رطوبت را بطور یکنواخت در اختیار ریشه قرار داده که این به رشد یکنواخت گیاه کمک میکند<br /> مقاوم ساز کراپ اید انگلستان گیاهان را نسبت به انواع تنشهای گرما زدگی ، سرما زدگی (سرما های پاییزه و بهاره) و خشکسالی مقاوم می نماید. کراپ اید با دارا بودن تمامی کودهای ماکرو و میکرو و مواد معدنی و اسیدهای آمینه و همچنین باکتریهای تیوباسیلوس گیاه را به ساخت پروتئین ضد یخ گیاهی و اسیدهای آمینه تحریک کرده و باعث غلیظ شدن شیره گیاهی میگردد که این عمل باعث میشود گیاهان نسبت به کاهش 7 درجه ایی سرما مقاوم شوند. کراپ اید باعث افزایش تولید و کیفیت محصول میشود. کراپ اید با مقاوم کردن گیاه به سرما هزینه سوخت گلخانه ها را به نصف کاهش میدهد. محصول کراپ اید تولید شرکت کراپ اید انگلستان میباشد که موفق به دریافت بزرگترین جوایز کشاورزی جهان در تولید این مقاوم ساز گردیده است.