پایگاه خبری فناوریهای پیشرفته ایران (هیتنا) به منظور اطلاع رسانی درباره آخرین دستاوردهای فناوری در ایران و جهان و نقد و بررسی وضعیت فناوریهای پیشرفته در کشور فعالیت می نماید.