با سلام . این سایت جهت پیشرفت فرهنگ الهی ساخته شده است. کار این سایت به اینگونه است که هر روز یک مطلب جدید روی وبلاگ می بینید. این مطلب جدید شامل یک عکس٬یک جمله٬یک آیه از قرآن و یک سخنرانی از دکتر الهی قمشه ای و در آخر هم چند بیت شعر است. این کا از سال جدید شروع شده تا آخر امسال هم ادامه دارد. لطفا اگر دوست داشتین ثبت نام کنید .