این سایت متعلق به آزمایشگاه ژنتیک و علوم فیزیولوژی است ، که یک موسسه‌ی تحقیقاتی در خصوص بیماری‌های دیابت در کلیه‌ی پستانداران می‌باشد. در این سایت امکان دسترسی به سخنرانی‌ها ، برنامه‌های تحقیقاتی اخیر ، انتشارات مربوطه ، تجربیات ثبت شده و سمینارها وجود دارد.