هدف این سایت جمع‌آوری تصاویر کاملی از جغرافیای منطقه و آناتومی گیاه می‌باشد و بیش از ۸۰۰ نوع تصویر در این سایت به منظور آموزش صحیح وجود دارد. این مجموعه تصاویر عبارتند از:شرح و توضیح گل‌سنگ ، گونه‌های گیاهان ، گیاهان گلدار ، گیاهان اقتصادی ، گونه‌های گوشت‌خوار ، نحوه‌ی گرده‌افشانی ، مکانیسم دفاعی گیاهان ، آناتومی و شناخت سلولی آنها می‌باشد. (گل‌سنگ: همیاری میان نوعی جلبک و قارچ است و در رده‌بندی گیاهان جای نمی‌گیرد.)