مرکز خدمات پژوهشی و تحقیقاتی پژوهش یاب دانش و اطلاعات (پیدا) ارائه کننده خدمات پژوهشی،تحقیقاتی،منبع شناسی ، کتابشناسی در رابطه با تدوین متون ،کتب و مقالات در سطح کلان به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، سازمان ها ٰ شرکت ها و نهادهای خصوصی و دولتی