برنامه‌های کنفرانس <br /> 1- ارایه مقالات برگزیده کمیته علمی به صورت شفاهی و پوستری<br /> <br /> 2- برگزاری پانل‌های تخصصی پژوهشی-کاربردی در حوزه نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف کشور از جمله:<br /> <br /> پانل‌های تخصصی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی<br /> <br /> پانل‌های تخصصی صنعت نیرو (صنعت آب و برق)<br /> <br /> پانل­های تخصصی تأسیسات آبی<br /> <br /> پانل‌های تخصصی صنعت خودرو<br /> <br /> پانل‌های تخصصی صنایع معدنی<br /> <br /> پانل‌های تخصصی صنعت حمل و نقل و ماشین آلات<br /> <br /> پانل‌های تخصصی نت در حوزه صنایع دفاعی و نظامی<br /> <br /> 3 - انتشار مجموعه مقالات و لوح فشرده کنفرانس<br /> <br /> 4- ارایه تجربه‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی سازمان‌های موفق<br /> <br /> 5 - برگزاری کارگاه و سمینار‌های آموزشی جنبی قبل و در طی کنفرانس<br /> <br /> 6- برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای پژوهشی-کاربردی شرکت ها و سازمان‌ها در خصوص نت<br /> <br /> کارگاه ها و سمینارهای آموزشی