این سایت به گردآوری ، تطبیق و ارائه‌ی اطلاعاتی گسترده در خصوص قورباغه‌ها و قارچ‌های سمی در شبه‌جزیره مالایا مشغول می‌باشد. مقالاتی در خصوص تاریخچه‌ی طبیعی قورباغه‌ها از قبیل: نحوه زندگی و محیط زیست آنها ،معرفی گونه‌های مختلف قورباغه‌ها در شبه جزیره مالایا به همراه کلیه‌ی خصوصیات ظاهری ، عکس و حتی صدای این حیوانات و ارائه لیست کامل آنها در شبه جزیره مالایا در این سایت موجود می‌باشد.