مرکز پروژه های دانشجویی ایران زیر نظر شرکت گروه همکاران راتا پرداز قزوین فعالیت می نماید.<br /> فعالیت ها مرکز<br /> ـ مشاوره پایان نامه<br /> ـ تحلیل آماری پایان نامه<br /> ـ پروژه کارآفرینی<br /> ـپروژه کارآموزی<br /> ـ تهیه پروپوزال