شبکه‌ی دوزیستان ، شبکه‌ای است که به کاربران امکان دسترسی آسان به اطلاعاتی در خصوص چگونگی شرایط زیستی دوزیستان و نحوه‌ی حفاظت از آنها را می‌دهد.این سایت اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای را در خصوص گونه‌های مختلف این جانداران در جهان ارائه می‌نماید. هم‌چنین شرایط زیستی آنها ، تاریخچه‌ی زندگی ، نحوه‌ی حفاظت و عکس ونقشه‌های متعددی از محیط زیست را در این سایت می‌توان ملاحظه کرد و اطلاعاتی نیز درمورد موزه‌های مرتبط ارائه می‌نماید. از خدمات این سایت می‌توان امکان جستجو درداده‌های اطلاعاتی ، معرفی خصوصیات ظاهری دوزیستان و سایت‌های مرتبط در این زمینه راذکر کرد.