شرکت سرمایه گذاری کنتون هرمیداس مجموعه ایست از متخصصین مدیریت اموال، دارائی و سرمایه، سرمایه گذاری خصوصی و یا پرایوت اکوتی و سرمایه گذاری املاک و مستغلات در بازارهای در نو ظهور