این سایت مربوط به آزمایشگاه سنجش شنوایی در مرکز تحقیقات شنوایی دانشگاه (BOSTON) می‌باشد که به بررسی مسائلی از قبیل: آناتومی ، فیزیولوژی و ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی شنوایی می‌پردازد. این مجموعه با جمع‌آوری اطلاعات مرتبط در یک سیستم فشرده به کاربران و محققانی که در این مقوله فعالیت می‌کنند امکان استفاده از اطلاعات محققان دیگر و هم‌چنین مقایسه‌ی نتایج حاصله به صورت الکترونیکی را خواهد داد.