اگر قصد ایجاد فروشگاه اینترنتی را دارید ، بازیران را فراموش نکنید :<br /> فروشگاه شما در بازیران دارای سرویس های زیر می باشد:<br /> <br /> 1- سرویس ارسال کالا از طریق شبکه گسترده پستی به سراسر کشور<br /> 2- سرویس پیک برای ارسال کالا در سطح شهر تهران<br /> 3- سیستم پرداخت اینترنتی<br /> 4- پرداخت نقدی در محل<br /> 5- فروشگاه با نام اختصاصی<br /> 6- امکان عرضه نامحدود کالا<br /> 7- امکان ایجاد گروه های مختلف برای فروشگاه<br /> و ....