این گروه با هدف کمک و اشتراک گذاری مطالب و اخبار دانشگاه توران دامغان ایجاد گردیده است امیدوارم از مطالب درون این گروه علمی استفاده وافر را ببرید . با تشکر <br /> مدیر گروه : سید مهدی قوام زاده