وب سایت لیمو بهترین دستورات غذایی را برای کاربران فراهم آورده است . کاربران می توانند در مسابقه بهترین دستور غذایی سال شرکت نمایند و برنده ی شمش طلا شوند.