ایـن سـایـت مـربوط به روزنامه‌ی خبر ورزشی در ایران می‌باشد. از جمله اطلاعاتی که این سایت در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد کلیه‌ی اطلاعات موجود در روزنامه‌ی خبر ورزشی است که در سراسر ایران به صورت روزانه منتشر می‌گردد. این سایت به کاربران امکان دسترسی آسان و رایگان به اطلاعات موجود را خواهد داد. اخبار موجود در این سایت مربوط به کلیه‌ی ورزش‌های متداول و رایج در سطح جهان و ایران می‌باشد. اطلاعات خاص و ویژه‌ی این سایت ارائه‌ی اطلاعات روزانه در خصوص فوتبال ، تنیس ، بسکتبال و گلف است.