برای اولین بار در ایران تولید سالاد آماده سالم و بهداشتی برای همه آنهایی که سبزیجات در زندگی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و می خواهند در زمان کم غذای آماده بخورند.