بی‌شک ، مرجان‌های دریایی یکی از کهن‌ترین موجودات دریا هستند که این سایت به بررسی انواع آنها و هم‌چنین روش‌های حفاظت از آنها می‌پردازد. در حقیقت یکی از اقداماتی که این مجموعه انجام می‌دهد ارائه خدماتی از قبیل کمک به پیشرفت و حمایت از سلامت مرجان‌ها می باشد. اهداف اصلی این شبکه ،تأسیس شبکه‌ی بین‌المللی محققان به منظور تبادل اطلاعات در خصوص حفظ بقای مرجان‌های دریایی ، تهیه‌ی اطلاعات جدید بدست آمده از ماهواره‌ها و ایستگاه‌های حفاظت از مرجان‌ها می‌باشد و خدمات این سایت عبارتند‌از: امکان جستجو ، نقشه‌ی موقعیت‌های این موجودات در مناطق حفاظت شده‌ی دریایی ، اطلاعات ماهواره‌ای و موارد بی‌شماری در خصوص این‌گونه از جاندران می‌باشد.