معرفی سایت بالابر (پایگاه تخصصی بالابرهای صنعت) <br /> <br /> دنیای امروز دنیای تخصص هاست. پس از نیازمندیهای عمومی و تاثیر آن در تجارت ایران، اینک شاهد نسل جدید نیازمندیهای اینترنتی هستیم. نیازمندی های تخصصی در رشته های گوناگون: <br /> <br /> سایت بالابر، یکی از سایت های تخصصی از نسل جدید نیازمندیهای اینترنتی است که به هدف ایجاد بستری تخصصی آن هم برای یکی از شاخه های صنعت که پیرامون بالابرهای صنعتی می باشد، تاسیس شده است. <br /> <br /> کلمه (( بالابر صنعتی )) عنوان مشترکی است که برای ده ها دستگاه مختلف در زمینه بالابری بین مردم رایج است. دستگاه های مختلفی که دقیقاً کارشان بالابری است اما از جنبه های گوناگون تفاوت های بسیار دارند. <br /> <br /> بعضی از این دستگاه ها که همه تحت عنوان بالابر صنعتی شناخته می شوند عبارت است از: <br /> <br /> لیفتراک، آسانسور، تاور کرین، جک پالت، استاکر، بوم لیفت، میز هیدرولیک، استاکر، بالابر ساختمانی، بالابر نفری، قیچی و ...