طراحی لوگو و آرم (نشان تجاری) در اسرع وقت.با بیش از 12 سال تجریه در زمینه طراحی گرافیک و طراحی.آخرین طراحی شاخص » آرم هرمزال (مجتمع آلومینیم هرمزگان).