۱ـارائه دهنده سیستم های حفاظتی و امنیتی <br /> ۲ـ سیستمهای صوت .پیجینگ . نور و سالنهای کنفرانس<br /> ۳ـخدمات شبکه . سانترال و...