این سایت عکس‌هایی از شهرهای بزرگ را به شما نشان داده و عموم مردم را از طریق لغت و عکس با مدرنیته و شهری آشنا می‌سازد. در گالری اصلی این سایت می‌توانید عکس‌هایی از بوستون ، مونترال ، نیویورک و سانسفرانسیسکو مشاهده نمایید. در مینی گالری و نمایشگاه این سایت عکس‌هایی از مناطق مختلف شهری به‌چشم می‌خورد.