این سایت مربوط به فدراسیون بین‌المللی Korfball می‌باشد که در جولای ۱۹۳۳ در بلژیک تأسیس گردیده است. ورزش کرف‌بال توسط فردی آلمانی به نام نیکو بروخسن (Nico Brockhvsen) در سال ۱۸۷۵ بنیان‌گذاری شد که کلمه‌ی کرف یک واژه‌ی کاملاً آلمانی و به معنای سبد یا تور می‌باشد. هدف این سازمان گسترش این ورزش در سطح جهان است و بدین منظور به ارائه‌ی حمایت‌های مالی و آموزشی مفیدی در این زمینه می‌پردازد. این شبکه بسیاری از کشورهای دنیا را به یکدیگر مرتبط ساخته و به ترویج و گسترش این ورزش کمک می‌نماید و بدین منظور مربیان کارآمدی را به کشورهای مختلف عازم می‌نماید و تیم‌های انتخابی را برای آموزش بیشتر به مکان‌های خود دعوت می‌نماید. کرف‌بال ورزشی است که افراد در هر سنی ، با هر ملیت و جنسیتی می‌توانند در آن شرکت نمایند و تجهیزات گران و پیچیده‌ای لازم ندارد. تنها موارد لازم در این ورزش یک محوطه‌ی بازی به اندازه‌ی ۵/۳ متر ، ۲ تور یا سبد پرتاپ توپ ، یک توپ و دو گروه ورزشی ۸ نفره می‌باشد. مشخصه‌ی تیم‌های گروه این است که هر تیم شامل ۴ زن و ۴ مرد ،که باید به یک نسبت از دو جنسیت در بازی شرکت نمایند. شرح کامل بازی در درون سایت ذکر شده است.