(IJF) علامت اختصاری فدراسیون بین‌المللی جودو می‌باشد که مرکز اصلی آن در شهر سئول پایتخت کشور کره قرار گرفته است. این سایت به ارائه‌ی اخبار و اطلاعات موجود در این رشته می‌پردازد و قوانین و مقررات حاکم بر بازی جودو را به تفصیل بیان می‌کند. افراد مشهور و صاحب مقام در جودو در سایت معرفی شده‌اند و عکس‌های زیبایی نیز از مسابقات و لیگ‌های ورزشی این رشته ارائه گردیده است. ضمناً این سایت پذیرای هر گونه اظهارنظر و انتقاد و پیشنهادات شما در بهبود برنامه‌ها می‌باشد.