حُسین حماسیان ((صابر کرمانی)) در شهرِ کرمان متولد شده نامِ پدرش حبیب الله واز بازاریان معروف کرمان بود از نوجوانی به شعر وهنر و نقاشی و ستاره شناسی و مطالعه کتبِ علمی علاقه وافری داشته، تحصیلات مقدماتی خود را در کـرمان گـذرانده در سنِ ۱۸ سالگی پدرِخود را ازدست داده و چون فرزندِ بزرگ خانواده بوده فعالیتِ او زیادتر گشته بعد از چند سال به تهران آمده، ادبیات و شعر را دنبال کرده و در این زمینه کوشش فراوان داشته تا به مرحلهٔ استادی رسیده است، آثـاری ازجمله ((سیمای شاعران، لبخند بهار، شکوفه های عشق، اثر دل، گذری بردیوان صابرکرمانی، مدح علی«ع»، گفتار پیرطریقت، زندگی چهارده معصوم )) و آثاری دیگر را عرضه نموده و در تحقیق و تألف و تصنیف همتی والا و قلمی شیوا دارد.