این سایت متعلق به سازمان بین‌المللی قایق‌رانی برای معلولین می‌باشد. حیطه‌ی فعالیت این سازمان در زمینه‌ی گسترش و ترویج ورزش قایق‌رانی در بین معلولین سراسر دنیا می‌باشد و اطلاعات کاملی در خصوص ورزش قایق‌رانی برای معلولین ارائه می‌نماید. با ورود به این سایت به اطلاعات پزشکی و فنی در مورد این ورزش دسترسی می‌یابید. هم‌چنین اخبار و اطلاعات مفیدی در زمینه‌ی مسابقه‌های قهرمانی قایق‌رانی معلولین جهان و کلیه‌ی مسابقه‌های برگزار شده در این زمینه گزارش داده شده است.