دکتر موحدی دارای بورد تخصصی ارتوپدی و فوق تخصص در جراحی پا و مچ پا می باشد. <br /> <br /> <br /> دکتر موحدی مدارج تحصیلی را در رشته دکتری طب عمومی و بورد تخصصی ارتوپدی را <br /> <br /> <br /> <br /> دردانشگاه علوم پزشکی تهران به اتمام رسانده و دوره فلوشیپ جراحی ترمیمی پا و <br /> <br /> <br /> <br /> مچ پاFoot & Ankle Reconstructive Surgery را در دانشگاه تورنتو، کانادا گذرانده است. <br /> <br /> <br /> <br /> دکتر موحدی مسلط به زبانهای انگلیسی و آلمانی بوده وعضو رسمی مجامع علمی متعددی <br /> <br /> <br /> <br /> در ایران، کانادا و آمریکا می باشد.