آمادگی و مهد کودک ارم دارای پروانه از سازمان بهزیستی کشور با امکانات کافی و کادر مجرب آماده ارائه خدمات به نوردیدگان شما میباشداین مهد کودک در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردیده است.<br /> آدرس تبریز ولیعصر خیابان خوابگاه مهتاب غربی پلاک ۴۲<br /> تلفن ۰۴۱۱۳۳۱۹۵۱۹