این سایت درباره‌ی امنیت موزه‌ها اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. در طول جنگ جهانی دوم در کشور آلمان بسیاری از آثار هنری و تاریخی این کشور به سرقت رفت و در حال حاضر بسیاری از آثار هنری تحت حفاظت می‌باشند. هدف این سایت شناسایی اموال هنری سرقت شده توسط نازی‌ها در طول جنگ جهانی دوم و بعد از آن و چگونگی استرداد آنها می‌باشد.