ارائه بیش از 11000 عنوان کتاب لاتین فنی مهندسی<br /> 110 عنوان استاندارد صنعتی<br /> دسترسی به مقالات ژورنالهای معتبر علمی<br /> تهیه و تامین مدارک علمی از داخل و خارج کشور<br /> اسکن مدارک کاغذی، میکروفیلم و میکروفیش و نقشه