ناز و نیاز !<br /> دوست داشتن و دوست داشته شدن !<br /> غریزه ی اصلی انسانها !<br /> هنر همواره پاسخی به این نیازبوده<br /> هنر افسونگر قلبهاست ، دریچه ای برای فرار از یکنواختی <br /> هنر آراستن ، محبوبترین هنرهاست ، هنری برای محبوب قلبها شدن <br /> تن آراهای زیبا خواستنی هستن و شما رو خواستنی تر می کنن !<br /> چرم ؛ افسونگری در دستان ما<br /> استفاده گسترده از چرم مصنوعی و طبیعی در بسیاری از محصولات صنعتی امروز بیانگر نقش مهم چرم از دوران باستان<br /> تا به امروز در آفرینش زیبایی می باشد.<br /> با رشد تقاضا برای محصولات چرمی در قرن 19 و 20 روند تولید از هنرمندان دست دوز رفته رفته جای خود را به<br /> تولید صنعتی داد<br /> هنر دست فراموش شد...<br /> تولید انبوه ، یک شکل ، یکسان و بی روح ...<br /> اما... رشد ثروت و شکل گیری طبقه ممتاز جدید قرن 20 و 21 نیازهای جدیدی را آفریدخ است.<br /> تقاضا برای محصولاتی منحصر به فرد و محدود!<br /> محصولات هنری کار دست...<br /> محصولاتی که هر یک روح زنده ای از هنرمند سازنده ی خود گرفته اند...<br /> هر یک ویژگی منحصر به فرد خود را دارند ، اگر حتی شکل کلی یکسانی داشته باشند در جزئیات یکتا ، منحصر به فرد و ممتازند.<br /> محصولاتی که برای شما و فقط شما ساخته می شوند با دستان یک هنرمند که عشق آفرینش هنر ، روح زنده طبیعت را در آنها دمیده...<br /> هنر بی همتای هنرمندان واقعی در هیاهوی محصولات صنعتی و فرصت طلبان عرصه ی هنر ، گم و نابود شده است .<br /> هنر دوستان و مشتریان این عرصه ... سردرگم و نا مطمئن از محصولاتی که به عنوان محصولات هنری و کاربردی عرضه می شود....<br /> خلائی در عرضه مطمئن محصولات هنری و کاربردی در زندگی...<br /> خلاء برندی هنری که هنرهای کهن را به نیازهای روز پیوند داده و اطمینان در خرید را بیافریند!<br /> چرم دست دوز شمال برای پاسخ به این نیاز آفریده شد ، هنر دستهای هنرمندان ما ، هنری کهن را در نیازهای روزمره ما زنده کرده است.<br /> شما که هنر را در زندگی روزمره تان وارد خواهید کرد ...<br /> زیبایی منحصر به فرد شما ، هدیه ی هنرمندان ما به شما !