شرکت روسان(تجارت با روسیه و کشورهای CIS<br /> <br /> انجام امور بازرگانی بصورت قراردادی شامل خرید کالا، گمرک، حمل و نقل، بازاریابی، تاسیس واحد تجاری و ثبت آن در روسیه و بطور کلی انجام تمامی موارد مربوط به صادرات و واردات کالا من جمله مواد خام، دستگاههای صنعتی،تکنولوژی، تجهیزات و غیره در روسیه و کشورهای CIS (با 16 سال سابقه کار و زندگی در مسکو)<br /> با پرسنل ایرانی و روس