این سازمان در زمینه‌ی هوا ، فضا ، زمین و دریا فعالیت دارد و از گروهی متخصص در زمینه‌های: فضانوردی ، نقشه‌برداری ، فتوگرامتری ، هواشناسی ،مهندسی ، فیزیک ، زمین‌شناسی و… تشکیل شده است. شما می‌توانید با جلسات تکنیکی این سازمان آشنا شوید.