مرکز جراحی مدرن،درمانگاه شبانه روزی مجهز و پلی کلینیک تخصصی میرداماد<br /> خدمات درمانی دی کلینیک ودرمانگاه شبانه روزی میرداماد شامل تخصص های ذیل می باشد ، که تلاش میگردد در این پایگاه به معرفی کامل هر بخش بپردازد.<br /> مرکر جراحی -درمانگاه و اورژانس 24ساعته - داروخانه -دندانپزشکی -کلینیک پوست و لیزر-شنوائی سنجی آزمایشگاه و پاتوبیولوژی – رادیولوژی و سونوگرافی-کلینیک های تخصصی <br /> جراحی استخوان (ارتوپدی) ، جراحی زنان ، جراحی پلاستیک و زیبایی ، جراحی گوش و حلق و بینی ، جراحی عمومی ، جراحی چشم ، جراحی کلیه و مجاری ادرار ، اطفال ، داخلی وگوارش، قلب و عروق ، اعصاب و روانپزشکی با مرکز جراحی با امکانات اطاق های بستری مجهز و مرکز مدرن لیزرهای پوست و مو برای تمامی ضایعات پوستی و مرکز سنگ شکن کلیه با لیزروصوت ، درمانگاه تشخیص و درمان خرخر با رادیو فرکوئنسی . دی کلینیک میرداماد <br /> مرکز جراحی مدرن،درمانگاه شبانه روزی مجهز و پلی کلینیک تخصصی میرداماد<br /> خدمات درمانی دی کلینیک ودرمانگاه شبانه روزی میرداماد شامل تخصص های ذیل می باشد ، که تلاش میگردد در این پایگاه به معرفی کامل هر بخش بپردازد.<br /> <br /> <br /> مرکر جراحی -درمانگاه و اورژانس 24ساعته - داروخانه -دندانپزشکی -کلینیک پوست و لیزر-شنوائی سنجی آزمایشگاه و پاتوبیولوژی – رادیولوژی و سونوگرافی-کلینیک های تخصصی <br /> جراحی استخوان (ارتوپدی) ، جراحی زنان ، جراحی پلاستیک و زیبایی ، جراحی گوش و حلق و بینی ، جراحی عمومی ، جراحی چشم ، جراحی کلیه و مجاری ادرار ، اطفال ، داخلی وگوارش، قلب و عروق ، اعصاب و روانپزشکی با مرکز جراحی با امکانات اطاق های بستری مجهز و مرکز مدرن لیزرهای پوست و مو برای تمامی ضایعات پوستی و مرکز سنگ شکن کلیه با لیزروصوت ، درمانگاه تشخیص و درمان خرخر با رادیو فرکوئنسی . <br /> <br /> آدرس : میرداماد جنب برجهای اسکان پلاک 367<br /> <br /> 88659668 - تلفن : 88784558 - 88784559 - 88659860