این سایت متعلق به موزه‌ی هیتلر می‌باشد. در این موزه می‌توانید مدارک و اطلاعات جمع‌آوری شده از دوران هیتلر را ملاحظه کنید. از طریق این سایت می‌توانید به سخنرانی‌ها و نوشته‌های این شخص ، دسترسی پیدا کرده و هم‌چنین می‌توانید از گالری عکس این سایت دیدن کنید. این سایت شما را به لینک‌های جالبی در این زمینه مرتبط می‌کند. در این سایت عکس‌هایی از جامعه‌ی سوسیالیست‌ها در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت به پوسترهای متنوعی در این زمینه دست پیدا کنند.