این سایت یک مرکز اطلاعاتی در زمینه‌ی ورزش هندبال محسوب می‌شود که توسط فدراسیون ورزش هندبال در ایالات متحده‌ی امریکا طراحی گردیده است. هدف از طراحی این سایت ارائه‌ی اطلاعات و اخبار لازم در خصوص ورزش هندبال می‌باشد تا از این طریق بتواند میزان آگاهی عمومی را بالا برده و علایق افراد را در این زمینه افزایش دهد. این سازمان با تأسیس مدارس آموزشی و مکان‌های ورزشی برای رشته‌ی هندبال باعث افزایش علاقه‌مندی افراد در این ورزش گردیده است. شایان ذکر است اطلاعاتی از جمله تاریخچه‌ی هندبال ، تصاویر ورزشی ، مکان‌های آموزشی ، معرفی بازیکنان هندبال ولینک‌های مربوط‌ به ‌این ‌زمینه ‌ارائه شده است.