پژوهشکده ها:<br /> پژوهشکده شهید حجت الاسلام مقیسه • <br /> پژوهشکده هنر واندیشه • <br /> پژوهشکده فرهنگ وتوسعه • <br /> پژوهشکده کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات • <br /> پژوهشگاه مجازی فرهنگ و هنر •