برخی از خدمات شرکت توسعه نرم افزار خاتم<br /> ثبت دامنه و میزبانی وب<br /> پرتال مدارس<br /> پرتال وکلا<br /> پرتال پزشکان<br /> پرتال هیئت ها و فدراسیون های ورزشی<br /> طراحی وب سایت های اقتصادی و ارزان قیمت<br /> راه اندازی فروشگاه های الکترونیک<br /> راه اندازی وب سیات های جامع شهر الکترونیک و روستای الکترونیک<br /> .....