مرکز علمی کاربردی جاجرم <br /> اولین مرکز علمی کاربردی غیر انتفاعی در استان خراسان شمالی