شرکت هانیاگ مفتخر است با داشتن کادری مجرب، خلاق، فعال، با تجربه و تحصیل کرده خدمات ذیل را ارائه نماید:<br /> 1. مدلسازی سه بعدی قطعات و مجموعه ها با استفاده از نرم افزارهای مورد درخواست مشتری.<br /> 2. مهندسی معکوس قطعات و مجموعه ها، آنالیز مواد، بررسی روشهای ساخت و تولید<br /> 3. تحلیل تنش، کرنش و نیرو توسط نرم افزارهای CAE از قبیل Ansys، Abaqus و ...<br /> 4. تهیه نقشه های دوبعدی مطابق استانداردهای مختلف، تلرانس گذاری و ...<br /> 5. تهیه نقشه های ساخت، مونتاژ، کنترل کیفی، تفسیر نقشه های فنی قطعات و محصولات <br /> 6. طراحی قطعات و مجموعه ها، تهیه دفترچه های مشخصات فنی جهت ساخت قطعات، مشخص نمودن مواد اولیه ساخت قطعات و تهیه پروسه ساخت، نظارت بر ساخت و پیگیری مراحل انجام کار<br /> 7. طراحی و ساخت انواع دستگاههای آزمایشگاهی مطابق درخواست مشتریان<br /> 8. طراحی و ساخت جیگ و فیکسچرهای کنترلی، طراحی و ساخت جیگ و فیکسچرهای ساخت <br /> 9. طراحی و ساخت انواع مکانیزمها مطابق درخواست مشتری<br /> 10. انجام پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی، بررسی تکنولوژیهای جدید <br /> 11. بررسی مکانیزم خطوط تولید، بررسی مشکلات فنی خطوط، طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز خطوط تولید<br /> 12. ترجمه و تهیه کاتالوگ و دفترچه راهنمای دستگاههای صنعتی