شرکت کشت و صنعت نوشینه از جمله شرکتهای پیشرو در صنایع غذایی استان آذربایجان غربی است که با فرآوری انواع میوه تازه و مرغوب، در تولید انواع کنسانتره و آبمیوه سهم بزرگی از مجموعه تولید کنسانتره و آبمیوه کشور را به خود اختصاص داده است.