سایتی برای دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی مخصوص موبایل <br /> در این کتابخانه انواع کتاب ادبی مذهبی علمی تاریخی قرار گرفته است <br /> شما می توانید کتابهای این سایت را به راحتی در گوشی موبایل خود بخوانید