بازیابی اطلاعات (Data Recovery) <br /> بازیابی اطلاعات تخصصی ترین ، تخصص شرکت بازیابی طلائی ژرف (DGRC) می باشد. این شرکت با در اختیار داشتن فناوری مدرن، اطلاعات فوق تخصصی و کادر مجرب، توانایی unlock کردن Hard و بازیابی اطلاعات از هرگونه دستگاه ذخیره ساز اعم از Flash Memory, Hard Drive, Tape Drive و غیره را دارد.<br /> <br />  سرویسهای بازیابی اطلاعات<br />  آخرین اخبار بازیابی اطلاعات<br />  ارسال متناوب Data Recovery E-NEWS<br />  مشاوره رایگان در زمینه بازیابی اطلاعات<br />  وب سایت جامع فارسی / انگلیسی در زمینه بازیابی اطلاعات<br /> <br /> از جمله خدماتی است که توسط شرکت بازیابی طلائی ژرف (DGRC) در اختیار کاربران قرار می گیرد.<br /> <br /> "با ما به گذشته برگردید"