این سایت درباره‌ی اسارت غیرنظامی‌های آلمانی و امریکایی در طول جنگ جهانی دوم توضیح می‌دهد و شما می‌توانید با تجریبات این افراد آشنا شوید. از طریق این شبکه می‌توان به مصاحبه‌های رادیویی مهمانان این سایت گوش فرا داد و مجله‌ی (نگهبان میلواکی) را نیز مطالعه نمود. داستان‌های متعددی در این سایت وجود دارند که می‌توان از آنها بهره گرفت. در این سایت می‌توانید درباره‌ی کمپ‌های نگهداری افراد غیرنظامی مربوط به دوران جنگ جهانی دوم اطلاعاتی به‌دست آورید.