از طریق موتور جستجوگر این سایت می‌توانید درباره‌ی فرهنگ‌های تاریخی ، معماری‌های تاریخی و حفاظت از بناهای شهری اطلاعاتی به‌دست آورید. در این سایت می‌توانید از برنامه‌های آموزشی نیز بهره‌مند شوید و استانداردهای تکنیکی و شاخص‌های کیفیت را ملاحظه نمایید.